Soul Readings

Boka in en session här!

ÄR DU REDO ATT ÅTERUPPTÄCKA SANNINGEN OM VEM DU ÄR?

Soul Realignment® är en metod för att hämta energi-information från Akashakrönikan. Akashakrönikan, även kallat Akashic Records, är en informationsportal där all information om våra själar finns. Våra tidigare liv och vårt andliga ursprung. När jag läser i ditt själsregister i Akashakrönikan finns det ingen gräns för vilken information jag kan hitta. Där finns ofta alla svaren, varför saker går som det går i ditt liv, varför du känner att du sitter fast och inte kan skapa det du vill skapa, eller kanske varför du inte lyckas hitta den där relationen du vill ha, eller har problem med din hälsa. Vi kan stöta på alla möjliga problem och utmaningar i våra liv, och i Akashakrönikan hittar vi svaren till varför.

I alla mina läsningar utgår jag från Akashakrönikan. Här finns information om vem du är, var din själsgrupp kommer ifrån, dina andliga gåvor och vad du är här för att bidra med. Det finns även information om dina tidigare liv och vilka kontrakt och blockeringar du bär med dig som kan hindra dig från att fullt ut leva i din sanning.

   
Soul Realignment® Reading

Har du jobbat på din personliga utveckling under lång tid och känner ändå att något saknas?

Har du provat allt och upplever att du hela tiden slår huvudet i en osynlig vägg, oavsett vad du testar för ny metod för att nå dina drömmar och mål?

Är du nyfiken på vem du är och vad ditt syfte är här på jorden?

I en Soul Realignment® Session får du reda på vem du är på själsnivå, vilka dina unika gåvor och talanger är och vad ditt syfte är här på jorden. Du får också reda på vilka negativa karmamönster som har hindrat dig från att leva fullt ut i din sanning och nå de drömmar du vill nå i ditt liv idag.  

Vi skapar hela tiden ny karma genom de val vi gör. Varje handling har en konsekvens. Ibland spelas den konsekvensen ut tydligt och vi förstår vilka resultat vi skapat genom vilken handling. Ibland hänger konsekvenserna med oss genom flera liv, vilket kan göra det oerhört svårt att förstå vad det är vi gör "fel" och varför vi inte skapar de resultat vi vill ha. 

Vi är här för att uttrycka oss själva genom våra sanna jag och jag är här för att hjälpa dig bryta de mönster som hittills hindrat dig från att leva fullt ut i ditt sanna jag, samt hjälpa till att energimässigt öppna upp dörren för dig för att underlätta din resa mot nya möjligheter genom dina nya val och handlingar. 

PRIS:
Soul Realignment®, 90-120 minuter: 5500 kr
I priset ingår: mitt förarbete, 90 min telefonsession, full energirensning och återställning av din själs struktur, samt inspelning av sessionen.

Skrolla ner till bokningsformuläret för att boka en tid!


Alla sessioner sker via telefon, så du kan befinna dig var som helst i världen för att boka en tid. Inför sessionen får du all information du kommer behöva, hur vi hörs och vad du kan förbereda inför sessionen.


 

Soul Realignment® för karriär och ekonomiskt överflöd

 Det här paketet är för dig som vill manifestera ett nytt resultat kring din karriär och din ekonomi. Som vill tjäna pengar på att leva mer i linje med ditt andliga syfte och som inte riktigt lyckats nå de mål du önskat ännu. I detta paket fördjupar vi oss i de delarna av din själsstruktur som är relaterat till ekonomi och pengar, och jag hjälper dig att hitta den kortaste vägen till ekonomiskt överflöd!

Det som ingår i paketet:
Paketet består av 4 sessioner där vi utforskar vem du är på själsnivå och hur just du kan använda dina unika gåvor för att skapa överflöd. Vi tittar också på alla de blockeringar som kan ligga i vägen för att du ska kunna skapa de resultat du vill ha.

Session #1:
I den första sessionen utforskar vi din unika, gudomliga själsstruktur som säger oss hur du blev designad som själ, och vad dina unika gåvor är som du är här för att uttrycka i världen. Vi tittar på ditt dominanta energicenter, som är den absolut viktigaste nyckeln för hur du är designad att skapa överflöd! Jag hjälper dig att se hur mycket du lever i linje med ditt energicenter idag, och vad du kan behöva fokusera mer och mindre på för att komma mer i balans med dina unika gåvor. Vi tittar också på din själsgrupp och hur denna spelar in i ditt unika skapande.

(Ca 60-90 minuter)

Session #2:
I den här sessionen gör vi en grundläggande, men samtidigt djupgående energirensning och tittar på hur dina karmamönster ser ut. Vi skapar alla karma genom de valen vi gör varje dag, och vi tar också med oss karma från våra tidigare liv. Med tanke på att de tider vi levt i här på jorden inte direkt har tillåtit oss att leva i vår själsliga sanning, så har vi också samlat på oss en hel del karmablockeringar under denna tid som hindrar oss från att leva ut vår sanning och våra unika gåvor! Oavsett vem du är eller var du kommer ifrån som själ så skapar vi alla karma, och vi kan få en rejäl skjuts mot mer överflöd genom att göra en rejäl karmarensning, för att bli av med alla gamla, utdaterade programmeringar och övertygelser som vi bär med oss från tidigare liv, men även tidigare upplevelser i detta liv.

I den här sessionen gör vi en grundläggande karmarensning där vi tittar på alla olika delar i ditt liv. Även om du just nu vill skapa ekonomiskt överflöd så kan det även finnas blockeringar som hindrar detta i andra områden i ditt liv. Därför kan det vara bra att göra en fullständig, grundläggande rensning för att få bort allt gammalt som ligger och hindrar din väg framåt.

(Ca 60-90 minuter)

Session #3:
I den här sessionen gör vi en djupdykning in i dina blockeringar kring just karriär och ekonomiskt överflöd. Vad är det specifikt som hindrar dig just nu från att skapa det du vill ha? Hur såg tex relationen till pengar och ekonomiskt överflöd ut för dina föräldrar? Vilka begränsande övertygelser har du fått med dig kring din förmåga att tjäna pengar från din barndom i det här livet? Är det kanske att du tvingar dig själv att leva i en specifik roll som du känner inte längre passar dig? Eller är det helt enkelt så att du är inne på ett spår som inte tillåter dig att fullt ut nyttja dina gudomliga gåvor?

Frågor som dessa kommer vi utforska i den här sessionen. Oavsett vad den sista pusselbiten må vara, så kommer vi hitta den här! 

(Ca 45 minuter)

Session #4:
Efter varje session kommer du få en vägledning kring vilka nya val du kan göra för att börja skapa mer överflöd i ditt liv. I den sista sessionen följer vi upp och stämmer av hur det har gått för dig, och tittar på dina nuvarande energibalanser för att se vad som har förändrats för dig. Vi gör en avstämning för att se om du är på rätt väg, eller om det finns ytterligare justeringar som behöver göras.

(Ca 30 minuter)

Om du skulle köpa alla dessa 4 sessioner separat skulle det totala priset bli 15 000 kr. Men då jag nu erbjuder dessa sessioner som ett paketerbjudande får du ett rabatterat pris!

PRIS: 9997 kr (värde: 15 000 kr)
I priset ingår: 4 telefonsessioner (mellan 30-90 minuter långa), mitt förarbete, 2 genomgående energirensningar och återställning av din själs struktur, samt inspelning av alla sessioner.

Skrolla ner till bokningsformuläret för att boka en tid!


Alla sessioner sker via telefon, så du kan befinna dig var som helst i världen för att boka en tid. Inför sessionen får du all information du kommer behöva, hur vi hörs och vad du kan förbereda inför sessionen. 


 

Soul Realignment® för kärlek & relationer

Det här paketet är för dig som längtar efter en varm & kärleksfull relation, men som haft problem med att manifestera detta in i ditt liv.

Det som ingår i paketet:
Paketet består av 4 sessioner där vi utforskar vem du är på själsnivå och hur just du är designad för att uttrycka dig på ditt unika sätt. När du är dig själv och lever i linje med vem du är på själsnivå underlättar detta för dig att attrahera in en partner som är en matchning för den energin! Vi tittar också på dina mest grundläggande, djupaste behov i en relation, baserat på vem du är på själsnivå. Det är viktigt att du tänker på att ärar dina behov i alla dina relationer, för att verkligen känna dig älskad på djupet, för den du är. Vi tittar också på alla de blockeringar som kan vara orsaken till varför du inte lyckats attrahera in den kärlek du vill ha i ditt liv ännu.

Session #1:
I den första sessionen utforskar vi din unika, gudomliga själsstruktur som säger vem du är på själsnivå. Den här informationen hjälper dig att knyta an till kärnan, essensen av vem du är, så att det blir lättare att visa den här delen av dig i dina relationer. Vi tittar på dina unika gåvor och dina djupaste, själsliga behov så att du lättare kan ära dessa behov i en relation med en partner. Jag hjälper dig att se hur mycket du lever i linje med din själ idag, och vad du kan behöva fokusera mer och mindre på för att komma mer i balans med din unika själsstruktur. Detta kommer hjälpa dig att attrahera in en partner som är den bästa matchningen just för dig! 

(Ca 60-90 minuter)

Session #2:
I den här sessionen gör vi en grundläggande, men samtidigt djupgående energirensning och tittar på hur dina karmamönster ser ut med fokus på dina relationer till andra människor. Vi skapar karma genom de valen vi gör varje dag, och vi tar också med oss karma från våra tidigare liv. I den här sessionen tittar vi på hur din relationshistorik har sett ut bakåt i tiden, och vilka blockeringar du har med dig därifrån. Vi tittar också på vilka tendenser du har att skapa negativa karmamönster i relation till andra. Vi gör en djupgående koll på dina relationsmönster och tittar till exempel på var du kanske ger bort din energi till andra, var du kompromissar bort dig själv, eller går över dina gränser. Vi gör en övergripande koll och rensar allt det som du är redo att rensa just nu.

Detta kommer underlätta för dig att attrahera in en partner som är en matchning för den du är idag och den du vill vara, istället för att attrahera in någon som är en matchning för dina gamla karmamönster och begränsningar.

(Ca 60-90 minuter)

Session #3:
I den här sessionen gör vi en djupdykning in i de specifika blockeringar som hindrar dig från att skapa det du vill ha just i dina romantiska relationer, och fokuserar extra mycket på din barndom i det här livet. Vad har du med dig i bagaget som hindrar dig från att gå in i en kärleksfull relation idag? Vad exakt är det som gör att du attraherar in olika versioner av samma man om och om igen? Att du gång på gång får ditt hjärta krossat, eller har svårt att släppa in någon? Oavsett hur dina relationsmönster ser ut idag så går vi till botten med vad rotorsakerna till detta är i denna session! Självklart rensar vi också bort de blockeringar som ligger i vägen för att kärleken ska kunna komma in i ditt liv.

(Ca 45 minuter)

Session #4:
Efter varje session kommer du få en vägledning kring vilka nya val du kan göra för att börja vara mer och mer dig själv och ära dina unika behov. Vi kommer också diskutera hur de blockeringar vi rensat har påverkat dig och dina val, och hur du kan börja göra annorlunda för att skifta dessa negativa karmamönster.
 

I den sista sessionen följer vi upp och stämmer av hur det har gått för dig, och tittar på dina nuvarande energibalanser för att se vad som har förändrats för dig. Vi gör en avstämning för att se om du är på rätt väg, eller om det finns ytterligare justeringar som behöver göras.

(Ca 30 minuter)

PRIS: 9997 kr (värde: 15 000 kr)
I priset ingår: 4 telefonsessioner (mellan 30-90 minuter långa), mitt förarbete, 2 genomgående energirensningar och återställning av din själs struktur, samt inspelning av alla sessioner.

Skrolla ner till bokningsformuläret för att boka en tid!


Alla sessioner sker via telefon, så du kan befinna dig var som helst i världen för att boka en tid. Inför sessionen får du all information du kommer behöva, hur vi hörs och vad du kan förbereda inför sessionen.

Mitt namn är Lotta Halvarsson och jag är utbildad Soul Realignment® Practitioner & Facilitator. Det innebär att jag även utbildar i denna fantastiska metod. Jag har jobbat med Soul Realignment® sedan sommaren 2018. På den tiden har jag hunnit hjälpa hundratals människor att hitta tillbaka till sig själva, sitt andliga ursprung, och att läka gamla blockeringar som inte längre tjänar oss. Med hjälp av detta har de kunnat förändra sina liv till det bättre, och fått chansen att forma sina liv precis så som de vill. Det här är en metod utöver det vanliga, och jag hoppas på att få äran att "träffa" dig privat i en läsning!

Jag erbjuder även coachingprogram och längre samarbeten, för dig som är dedikerad till din personliga utveckling och har ett specifikt mål du vill nå just nu. Om du är nyfiken på att veta mer om det kan vara något som passar dig, maila mig på: [email protected], eller fyll i en intresseanmälan nedan så utforskar vi detta tillsammans!

"Stort tack för den fantastiska själsläsningen du gjorde för mig!  Känns som jag fått en underbar gåva i min famn som jag nu vill förvalta på bästa sätt! Efter själsläsningen kändes det som att jag blev större, som att mitt energifält expanderade! Så otroligt spännande med all denna kunskap om var vi kommer ifrån och vilken vår uppgift är! Tack återigen för att jag fick vara med om det här, en vändpunkt i mitt liv!"
- Katja, Stockholm

"Det var magiskt. Det bästa jag har gjort!"
- Rinnie, Stockholm
 
"Jag kan varmt rekommendera Soul Realigment som Lotta erbjuder. En omvälvande upplevelse som gav mig oväntande förklaringar till mönster som återkommit i mitt liv. Nu har jag fått en möjlighet att välja vägar som jag är ämnad för! Tack Lotta!"
 - Cecilia, Karlstad

"Jag har via Lotta fått en djupare förståelse och insikt om livssjälar, själsvistelser, grunder i livsenergi och om negativa blockeringar som kan hindra mig idag. Det var otroligt spännande och om du precis som jag var nyfiken och ville veta mer om din historia och din livsenergi så ta gärna kontakt med Lotta för att få veta mer om hur hon gör. Jag är väldigt glad för att jag tog steget och bad om en läsning och tolkning."
- Yvonne, Halmstad 

"Sen min Soul Realignment med Lotta har det hänt så mycket i mig och det pågår fortfarande mycket processer. Känns som jag ser mig själv för första gången, som jag faktiskt hör min själs längtan och att följa den känns inte lika motigt och svårt. Känner mig som en bäbis som håller på att lära mig att gå och prata för första gången. Spännande och omvälvande process."
-Josefine, Stockholm

"Jag har jobbat mycket med min personliga och andliga utveckling under flera års tid, men det här var på en helt ny nivå. Det känns som ett nytt liv öppnat sig för mig. Tack Lotta."
- Eva, Stockholm

 

Bokningsformulär

Om du är intresserad av att boka en läsning med mig, fyll i dina uppgifter i formuläret nedan! Dessa uppgifter behöver jag för att lokalisera just dig i Akashakrönikan, så jag börjar med att kolla så att jag får tillgång till ditt själsregister. Efter det återkommer jag med mer information, vilka tider jag har lediga, hur betalning går till osv. Om det skulle vara så att jag av någon anledning inte kan få tillgång till din Akashakrönika och inte göra läsningen så kommer jag meddela detta.

Glöm inte att fylla i din e-post nedan, så att jag har ett sätt att nå dig på!

Jag ser fram emot att få kontakt med dig!

OBS! Ibland krånglar formuläret, så om du inte fått svar från mig inom 24 h en vardag, maila mig på: [email protected]

Har du frågor innan du bestämmer dig för att boka en läsning/ett paket? Maila mig på: [email protected], så svarar jag gärna!