Allmänna villkor 

När du godkänner villkoren ingår du i ett rättsligt bindande avtal med Nihal Soul Work & Academy, enskild firma, enligt följande villkor:

I utbildningen ingår att du får tillgång till onlinekursen, samt gruppcoaching med Lotta Halvarsson. Avtalet är bindande. 

Du som student ska betala summan för utbildningen i sin helhet, oavsett om du väljer att betala hela summan på en gång eller väljer delbetalning. Vid utebliven betalning tillkommer inkassoavgift och ärendet kommer tas vidare till Kronofogden vid behov.

Du som student har rätt till återbetalning inom 5 dagar från registreringen då du gjort din första (eller enda) betalning. Om du väljer att ångra köpet inom 5 dagar har du rätt till återbetalning, oavsett skäl. Om du väljer att ångra köpet tas en avgift ut vid återbetalning på 150 kr.

Om du inte är en energimässig matchning för kursen så gör jag en återbetalning till dig på hela kursavgiften.

Om du av någon anledning väljer att inte fullgöra dina studier så är det inte en giltig anledning att sluta betala på delbetalningen, eller få en återbetalning av din investering. Du har endast rätt att få en återbetalning under de fem första dagarna efter din registrering. 

Det är olagligt att kopiera, byta, sälja eller dela vidare något material som ingår i den här utbildningen. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter med någon annan eller lära vidare kursens innehåll. 

Du är 100% ansvarig för de resultat du skapar i kursen. Nihal Soul Work & Academy tar inte på sig något ansvar för vilka resultat studenterna skapar i kursen. Om du inte fullföljer kursen på grund av bristande resultat är detta heller inte en anledning till att få kursen återbetald. 

Om betalning uteblir kommer du omedelbart bli avstängd från kursen, och inte längre ha tillgång till kursmaterialet, eller rätt att utnyttja gruppsamtalen med Lotta. 

Du har rätt att använda allt material i kursen till eget bruk. Du har inte rätt att använda materialet i kursen till marknadsföring eller annan ekonomisk, personlig vinning. 

Vid full betalning har du rätt att få tillgång till kursmaterialet under obegränsad tid. 

Kontaktinformation:
Lotta Halvarsson
Företag:
Nihal Soul Work & Academy
Adress: 
Fjugesta Fåfängan
71693 Fjugesta
E-post: [email protected]

Powered by Kajabi